برگزاری کارگاه آموزشی نسخه انگلیسی وب سایت جدید دانشگاه کردستان
 کارگاه آموزشی نسخه انگلیسی وب سایت جدید دانشگاه کردستان با آدرس http://en.uok.ac.ir در واحد فناوری اطلاعات دانشگاه با حضور کارکنان و برخی مسئولان این واحد برگزار گردید.
 
 

سامانه مدیریت امور پژوهشی

مدیریت آسان تمامی فعالیت‌های پژوهشی شما

امکانات سامانه

سامانه مدیریت محتوای ژیرو

ساخت ساده و سریع، سایت و پرتال‌های سازمانی

بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی و فنی

بر اساس استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا

امکانات سامانه

سامانه ژیرو کنفرانس

ساماندهی یکپارچه

کنفرانس‌ها، همایش‌ها و رخدادها

امکانات سامانه

سامانه مدیریت امور ادارات

وزارت آموزش و پرورش

شرکت آب و فاضلاب

صندوق بیمه کشاورزی اداره کار و امور اجتماعی اطلاعات بیشتر
COPYRIGHT © 2006-2019 Jiro. All rights reserved