انتخاب ژیرو به عنوان فناور برتر پارک علم و فناوری استان کردستان
 
پژوهشگران و فنآوران برتر استان کردستان با حضور استاندار،‏‏‏‏ اعضای هیات رئیسه دانشگاه کردستان، پژوهشگران و دانشجویان انتخاب و تجلیل شدند.
این مراسم توسط معاونت پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش و با حضور استاندار،‏‏‏‏ اعضای هیات رئیسه دانشگاه کردستان، پژوهشگران و دانشجویان در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد‏، شرکت نوین پرداز ژیرو به عنوان فناور برتر پارک علم و فناوری استان کردستان در سال 1394 برگزیده شد.