گزارش تصویری بازدید مدیران وزارت جهاد کشاورزی از سیستم مانیتورینگ و سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی
 
مدیران وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 25 مهرماه 96 از سیستم مونیتورینگ و سامانه جامع بیمه کشاورزی، با حضور مدیران شرکت نوین پرداز ژیرو، بازدید کردند.