دوره جامع سرمایه‌گذاری در بازار سهام از آموزش تا مسابقه تیمی با حمایت نوین پرداز ژیرو
 
دوره جامع سرمایه‌گذاری در بازار سهام از آموزش تا مسابقه تیمی با حمایت نوین پرداز ژیرو در دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.
دوره جامع سرمایه‌گذاری در بازار سهام از آموزش تا مسابقه تیمی با هدف آشنایی با بازار سرمایه، کارآفرینی، تمرین کار تیمی و تعامل دانشجویان به مدت دو هفته در دانشگاه کردستان برگذار می‌شود که در این دوره، شرکت نوین پرداز ژیرو به عنوان اسپانسر و حامی حضور دارد. اساتید این دوره دکتر پیمان امینی، دکتر محمد امیداخگر، دکتر احمد محمدی و دکتر جمیل ابراهیمی هستند که در حوزه‌های مختلف آموزش‌های کاربردی را ارائه خواهند داد.